Skuteczniejszy nadzór nad danymi osób z podejrzeniem choroby

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 3 września 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 892), która ma m.in. zapewnić bardziej skuteczny nadzór nad danymi osób z podejrzeniem choroby.

W katalogu definicji ustawowych dokonano zmiany pojęcia „choroba zakaźna” („choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy”) oraz dodano objaśnienie wyrażenia „instytut badawczy”. Nowelizacja zapewnia ochronę danych osób z podejrzeniem zakażenia. Osoby te będą miały obowiązek udzielania sanepidowi szczegółowych informacji dotyczących m.in. miejsc, w których przebywały, oraz spożytych potraw. Zmiany mają zapewnić skuteczny nadzór nad danymi osób dotkniętych chorobami, które są objęte obowiązkiem leczenia i muszą być leczone w warunkach izolacji szpitalnej.

Zmiany obejmują sprawy formalnoprawne i nie nakładają nowych zadań ani nie zmieniają wielkości finansowania inspekcji sanitarnej. Usystematyzowano też zakres obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiany mają rozwiać wątpliwości interpretacyjne i skorelować rozwiązania dotyczące inspekcji sanitarnej z innymi ustawami o ochronie zdrowia i zapewnienia współpracy pomiędzy organami różnych inspekcji.

Uaktualniono nazewnictwo określonych podmiotów (przez to właściwie tylko zmiany zostały dokonane także w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej), tzn. jednostki badawczo-rozwojowe (obecnie już nieistniejące) zastąpiono instytutami badawczymi, zakłady opieki zdrowotnej zmieniono odpowiednio na podmioty lecznicze i przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych a Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniono na Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Korekty o charakterze precyzującym dotyczą także załącznika do ustawy zawierającego wykaz zakażeń i chorób zakaźnych. Państwowego inspektora sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wyposażono w nowe uprawienia w zakresie żądania informacji o osobach, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, z kolei na państwowego powiatowego inspektora sanitarnego nałożono dodatkowe obowiązki w razie zaistnienia niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w tym w skali międzynarodowej.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

More to explorer