Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy

Od 24 sierpnia 2012 r. uległo zmianie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia,…

Czytaj dalej Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy