Przestępstwo bójki i pobicia

Polskie ustawodawstwo karne w sposób szczególny chroni życie i zdrowie każdego człowieka. Ochronie tych dóbr został poświęcony rozdział XIX części szczególnej polskiej ustawy karnej. Regulacje zawarte są zwłaszcza w przepisach…

Czytaj dalej Przestępstwo bójki i pobicia