Zakres odpowiedzialności materialnej pracowników

  • Post author:
  • Post category:Prawo pracy

 Kodeks pracy, obok odpowiedzialności porządkowej wyróżnia jeszcze odpowiedzialność materialną pracowników. Podstawą ponoszenie przez pracowników tego rodzaju odpowiedzialności są wszelkie przypadki zawinionego przez pracownika niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wskutek…

Czytaj dalej Zakres odpowiedzialności materialnej pracowników