Eurostat na nowo uregulowany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 17 września 2012 r. obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Eurostatu (2012/504/UE) (Dz.UrzUEL.2012.251.49). Ta decyzja służy zagwarantowaniu jakości i wiarygodności unijnych statystyk.

Wiarygodne i wysokiej jakości dane statystyczne mają podstawowe znaczenie dla podejmowania decyzji w oparciu o twarde fakty. Zapotrzebowanie na takie dane jeszcze bardziej wzrosło w związku z pogłębioną koordynacją w obszarze polityki gospodarczej, którą państwa członkowskie uzgodniły w ubiegłym roku. Ponadto zdarzenia i procesy obserwowane ostatnio w gospodarce pokazały, jak ważne są wiarygodne statystyki dla zapewnienia zaufania opinii publicznej i rynków finansowych do podejmowanych decyzji. W kontekście tzw. „sześciopaku” Komisja przygotowała zatem zmiany do unijnego rozporządzenia w sprawie statystyk, tak aby wzmocnić prawną podstawę niezależności, wiarygodności oraz zarządzania jakością statystyk przekazywanych przez państwa członkowskie i opracowywanych na poziomie UE.

More to explorer