Dwa przepisy nowelizacji Prawa Lotniczego weszły w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

19 września 2012 r. zaczęły obowiązywać dwa przepisy zmiany ustawy Prawo Lotnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 170, poz. 1015). Chodzi o przepisy umożliwiające Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego cofnięcie lub zmianę zakresu zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej w razie ograniczenia liczby zezwoleń w danym porcie (ograniczenia dysponowanej powierzchni lub przepustowości) – tj. dodany art. 175 ust. 4e i art. 179 ust. 7 Prawa Lotniczego.

Prezes Urzędu bez zbędnej zwłoki z uwagi na powyższe cofa lub zmienia zezwolenie wydane przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie własnej obsługi naziemnej.

Pozostałe przepisy tej ustawy obowiązują w znacznej większości od dnia 18 września 2011 r.

More to explorer