Politechnika uniwersytetem

12 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” (Dz.U.…

Czytaj dalej Politechnika uniwersytetem

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Postępowanie nakazowe jest szczególną instytucją polskiej procedury karnej. Reguluje go art. 500 i kolejne. W sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (sprawy, w których było prowadzone dochodzenie, nie…

Czytaj dalej Sprzeciw od wyroku nakazowego

Uprawnienie osoby podjerzanej

Polska procedura karna wprowadziła rozróżnienie pojęć podejrzanego i osoby podejrzanej. Najprościej rzecz ujmując osobie podejrzanej nie nadano jeszcze formalnie statusu podejrzanego ani oskarżonego, istnieją jednak powody, dla których ta osoba…

Czytaj dalej Uprawnienie osoby podjerzanej

Warunkowe umorzenie postępowania

Artykuł 66 polskiej ustawy karnej przewiduje, że Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, postawa sprawcy…

Czytaj dalej Warunkowe umorzenie postępowania