Obowiązek posiadania wiz między Brazylią a państwami Unii Europejskiej zniesiony

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 października 2012 r. obowiązuje umowa międzynarodowa między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych z dnia 8 listopada 2010 r. (2012/508/UE) zatwierdzona decyzją Rady UE z 24 lutego 2011 r. (Dz.UrzUEL.2012.255.3).

W praktyce najbardziej skorzystają na tym obywatele czterech państw UE: Malty, Estonii, Cypru i Łotwy. Obywatele tych państw muszą obecnie posiadać wizy w paszporcie, by udać się do Brazylii. Pozostałe kraje UE, w tym Polska, zawarły bowiem dwustronne porozumienia z Brazylią o zwolnieniu z obowiązku wizowego. Istniejące umowy dwustronne poszczególnych krajów UE z Brazylią mogą pozostać ważne, o ile przewidują zwolnienia wizowe w szerszym stopniu niż porozumienie unijne.

Unijna umowa o zniesieniu obowiązku wizowego z Brazylią dotyczy zarówno pobytów turystycznych, jak i zawodowych na trzy miesiące w okresie pół roku. Podobnie Brazylijczycy będą zwolnieni z obowiązku posiadania trzymiesięcznej wizy do strefy Schengen.

Umowa ta stanowi rozwinięcie dorobku Schengen, a więc nie obowiązuje ona wobec Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Z innych aktów prawnych Unii Europejskiej, które weszły w życie w ostatnim czasie to decyzja Rady (UE) nr 528/2012/UE z dnia 24 września 2012 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („decyzję o stowarzyszeniu zamorskim”), która spowodowała, że wyspa Saint-Barthélemy (leżąca na Karaibach) stanie się w ten sposób 26. krajem i terytorium zamorskim stowarzyszonym z Unią Europejską.

More to explorer