Rażące niedbalstwo

Rażące niedbalstwo stanowi jeden ze stopni winy, czyli personalnej zarzucalności odpowiedzialności za czyny niedozwolone (inaczej delikty – zobowiązania naprawienia szkody wynikłej z dokonanej wadliwie czynności), normowanych na podstawie art. art.…

Czytaj dalej Rażące niedbalstwo

Umowa absolwencka

Umowa absolwencka to nowa forma prawna normująca zasady odbywania praktyk zawodowych przez absolwentów powstała na podstawie Ustawy o praktykach absolwenckich. Umowa ta ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i…

Czytaj dalej Umowa absolwencka

Prawo do filmowania osób publicznych

  • Post author:
  • Post category:Inne

Prawo do filmowania osób publicznych jako postać prawa do rozpowszechniania wizerunku osób publicznych bez ich zgody wywodzi się z regulacji art. 81 Prawa autorskiego. Powyższy przepis stanowi wyjątek od wymogu…

Czytaj dalej Prawo do filmowania osób publicznych

Prawo do kontrolowania pasażerów

  • Post author:
  • Post category:Inne

Prawo do kontrolowania pasażerów zgodnie z art 33a Prawa przewozowego odnosi się do przewozu osób i rzeczy (czyli np. bagaży), odpłatnie bądź nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a…

Czytaj dalej Prawo do kontrolowania pasażerów

Nieumyślne spowodowanie czynu zabronionego

Kodeks karny w art. 9 § 2 ustanawia treść znamienia umyślności dla wszystkich typów czynów zabronionych w kodeksie, jak i pozakodeksowych, oddzielając ją od kwestii winy, regulowanej w myśl art.…

Czytaj dalej Nieumyślne spowodowanie czynu zabronionego

Kiedy można odstąpić od umowy ?

Odstąpienie od umowy zgodnie z polskim prawem może nastąpić w określonych przypadkach w ustawie lub umowie. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała…

Czytaj dalej Kiedy można odstąpić od umowy ?

Odszkodowanie za opóźniony lot

  • Post author:
  • Post category:Inne

Możliwość otrzymania odszkodowania za opóźniony lot nie jest wyrażona wprost w polskim prawie, jest za to ujęta w rozporządzeniu nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004…

Czytaj dalej Odszkodowanie za opóźniony lot