Warunki odpowiedzialności za wykorczenia

Wykroczenia są odrębnymi od przestępstw czynami zabronionymi. Obejmują naruszenia zarówno o charakterze kryminalnym jak i administracyjnym. Jakie są warunki odpowiedzialności za te czyny zabronione ? Zgodnie z art. 1 k.w.…

Czytaj dalej Warunki odpowiedzialności za wykorczenia

Zadania kuratorów sądowych

Kuratorzy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi, którzy realizują zadania związane z wykonywaniem sądowych orzeczeń. Zadania te mają najczęściej charakter wychowawczy lub resocjalizacyjny, ale ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca…

Czytaj dalej Zadania kuratorów sądowych

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód jest rozwiązaniem związku małżeńskiego na skutek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwałym rozkładem pożycia jest sytuacja w której z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można powiedzieć, że powrót małżonków…

Czytaj dalej Rozwód bez orzekania o winie

Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

Uprawnienia z tytułu rękojmi na gruncie kodeksu cywilnego przysługują kupującemu w sytuacji jeśli jest osobą prawną lub zarówno sprzedający jak i kupujący są osobami fizycznymi i nie są przedsiębiorcami albo…

Czytaj dalej Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

Jak obliczyć zachowek ?

Zachowek uregulowany w art 991 -1011 k.c. ma na celu uniknięcie pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, które często przyczyniają się do tworzenia lub powiększania majątku spadkowego. Zgodnie z prawem cywilnym zachowek…

Czytaj dalej Jak obliczyć zachowek ?

Świadczenia przysługujące samotnym rodzicom

Rodzicom samotnie wychowującym jedno lub więcej dzieci w przypadku kiedy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica przysługują wymienione w Ustawie o…

Czytaj dalej Świadczenia przysługujące samotnym rodzicom