Zbywalność autorskich praw majątkowych

  • Post author:
  • Post category:Inne

Zgodnie z art. 17 prawa autorskiego co do zasady twórcy przysługują wyłączne prawa z tytułu autorstwa, a więc osobiste, które nie są zbywalne i są związane stricte ze stworzeniem dzieła…

Czytaj dalej Zbywalność autorskich praw majątkowych

Działanie na szkodę spółki

Działanie na szkodę spółki, dawniej (do lipca 2011 r.) wiązało się z odpowiedzialnością karną, jednakże penalizujący tą czynność art 585 k.s.h., został uchylony ze względu na niespełnienie konstytucyjnego rygoru dostatecznej…

Czytaj dalej Działanie na szkodę spółki