Skarga do Strasburga

  • Post author:
  • Post category:Inne

Zgodnie z Europejską Konwencją o Ochronie praw Człowieka i Podstawowych Wolności instytucja skargi została ustanowiona jako narzędzie kontroli przestrzegania praw przez strony tej konwencji. Zgodnie z treścią konwencji możemy mówić…

Czytaj dalej Skarga do Strasburga

Delegacja pracownicze

Poprzez delegacje należy rozumieć ogół świadczeń należnych wykonującemu czynności pracownicze w związku z wyjazdem służbowym. Świadczenia z tytułu delegacji dzielimy na : dietę – przysługującą w związku ze zwiększonymi potrzebami…

Czytaj dalej Delegacja pracownicze