Służebność gruntowa

Nieruchomość zgodnie z art. 285 kc można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym…

Czytaj dalej Służebność gruntowa

Zwrot dywidendy

Dywidenda to część zysku netto (czyli po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyliczana jest na…

Czytaj dalej Zwrot dywidendy

Staż pracy a uprawnienia pracownika

W relacjach pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, regulowanych przez prawo pracy i inne normy prawne, większość uprawnień pracowniczych zależy od stażu pracy, im dłużej się pracuje, tym ma się większe przywileje.…

Czytaj dalej Staż pracy a uprawnienia pracownika

Skarga na opieszałość sądu

  • Post author:
  • Post category:Inne

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ma na celu przeciwdziałanie przewlekłości w czasie trwania postępowania. Zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi…

Czytaj dalej Skarga na opieszałość sądu

Nowe zasady sprostowanie w prasie

  • Post author:
  • Post category:Inne

W dniu 14 września 2012r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie Prawo prasowe, które to weszły w życie 2 listopada br. Głównymi zmianami wprowadzonymi jest sposób publikowania sprostowań w prasie. Głównym…

Czytaj dalej Nowe zasady sprostowanie w prasie