Zażalenie musi być

15 listopada 2012 r. zaczął obowiązywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r., sygn. akt SK 20/11 (Dz.U. 2012, poz. 1254). Trybunał stwierdził, że art. 3941 § 1…

Czytaj dalej Zażalenie musi być