Pracownicze programy emerytalne – problematyka prawna.

Pracowniczy program emerytalny jest formą grupowego,zorganizowanego oszczędzania na emeryturę. Tworzone są dobrowolnie przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom wyższej emerytury w przyszłości. Świadczenie wypłacane w przyszłości będzie składać się ze…

Czytaj dalej Pracownicze programy emerytalne – problematyka prawna.

Platforma ePUAP

ePUAP czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, która wykorzystywana jest do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w jednolity sposób. Daje ona możliwość jednostką administracji publicznej…

Czytaj dalej Platforma ePUAP

Polska Izba Ubezpieczeń

  • Post author:
  • Post category:Inne

Polska Izba Ubezpieczeń jest to organizacja gospodarcza, zrzeszająca działających na terenie Polski ubezpieczycieli. Podstawowym zadaniem Izby jest prowadzenie działań, a także reprezentowanie członków izby w celu ochrony ich wspólnych interesów,…

Czytaj dalej Polska Izba Ubezpieczeń

Partnerstwo publiczno-prywatne – przesłanki i tryb.

Partnerstwo publiczno-prywatne należy rozumieć jako narzędzie organizacji i zarządzania w sektorze publicznym. Partnerstwo to, obejmuje zespół usług publicznych świadczonych w formie określonej przepisami prawa, na rzecz interesu publicznego. Jednostki samorządu…

Czytaj dalej Partnerstwo publiczno-prywatne – przesłanki i tryb.

Metoda kasowa w podatku od towarów i usług

Metoda kasowa została zastrzeżona przez ustawodawcę dla grupy podmiotów gospodarczych sklasyfikowanych jako „mali podatnicy”. Jest to sposób rozliczenia podatku od towarów i usług Zgodnie z art. 2 pkt. 25 ustawy…

Czytaj dalej Metoda kasowa w podatku od towarów i usług

Kary za nielegalny połów ryb

  • Post author:
  • Post category:Inne

Przez nielegalny połów ryb rozumie się łowienie ryb w obrębie hodowlanym m.in. bez wymaganych dokumentów, przy użyciu złego sprzętu lub sposobu łowienia i naruszenia innych zakazów znajdujących się w ustawie…

Czytaj dalej Kary za nielegalny połów ryb

Interwencja główna i uboczna

Instytucja interwencji główniej i ubocznej w procedurze cywilnej daje możliwość przyłączenia się do postępowania albo wytaczając powództwo przeciwko obu stronom (interwencja główna) albo w formie przystąpienia do jednej z nich…

Czytaj dalej Interwencja główna i uboczna