Zmiany w weterynaryjnej kontroli granicznej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

30 listopada 2012 r. weszła w życie większość przepisów zmiany ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo Pocztowe z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1194). Zgodnie z ustawą do kontroli osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce będą uprawnione Straż Graniczna oraz organy celne, które będą również odpowiedzialne za przejmowanie oraz niszczenie przesyłek niespełniających określonych wymagań.

Ponadto zmiany zakładają, że wojewoda właściwy będzie odpowiadał za informowanie podróżnych spoza Unii Europejskiej o warunkach weterynaryjnych dotyczących osobistych przesyłek. Uchwalone przepisy nakładają na Głównego Lekarza Weterynarii obowiązek przekazywania do Komisji Europejskiej corocznego sprawozdania o działaniach związanych z rozpowszechnianiem i egzekwowaniem przepisów dotyczących osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zmiany wchodzące w życie dopiero od 1 maja 2013 r. (w Prawie Pocztowym) to wprowadzenie przepisów związanych z koniecznością informowania klientów operatora pocztowego o obowiązujących na terytorium wspólnoty zasadach dotyczących tych przesyłek. Informacje o małych przesyłkach do osób prywatnych albo zamawianych na odległość zostaną włączone do regulaminu usług pocztowych.

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer