Elektroniczny instrument płatniczy

  • Post author:
  • Post category:Inne

Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, również i ten z dostępem do środków pieniężnych na odległość. Dzięki niemu posiadacz może dokonywać operacji na elektronicznym pieniądzu przy użyciu elektronicznych nośników…

Czytaj dalej Elektroniczny instrument płatniczy

Czek i jego problematyka prawna

Czek jest to dokument o treści i elementach przewidzianych przez prawo czekowe, w którym wystawca poleca bezwarunkowo trasatowi zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby wskazanej w dokumencie bądź okaziciela…

Czytaj dalej Czek i jego problematyka prawna

Funkcje izb lekarskich

  • Post author:
  • Post category:Inne

Funkcje oraz zadania izb lekarskich są enumeratywnie wymienione w Ustawie o Izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 z późn. zm. Naczelna Izba Lekarska oraz okręgowe izby lekarskie są jednostkami…

Czytaj dalej Funkcje izb lekarskich

Inna czynność seksualna

Znamię ,,inna czynność seksualna” znajduje się w XXV rozdz. K.K. W jego pojęciu mieszczą się wszystkie sytuacje prowadzące do znoszenia przez ofiarę działań podejmowanych przez sprawcę, które to działania polegają…

Czytaj dalej Inna czynność seksualna

Oświadczenie lustracyjne

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, które dotyczy pracy bądź służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w czasie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990…

Czytaj dalej Oświadczenie lustracyjne

Rodzaje stopni niepełnosprawności w polskim prawie

  • Post author:
  • Post category:Inne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny umiarkowany lekki Znacznym stopniem niepełnosprawności charakteryzuje się osoba z…

Czytaj dalej Rodzaje stopni niepełnosprawności w polskim prawie

Tajemnica skarbowa

Tajemnica skarbowa jest szczególnym rodzajem tajemnicy służbowej. Według Ordynacji podatkowej są nią objęte indywidualne dane znajdujące się w deklaracji i innych dokumentach, które składają podatnicy. Tak więc wymaga przestrzegania zawodowej…

Czytaj dalej Tajemnica skarbowa