Modyfikacje w deklaracjach w podatku VAT

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 stycznia 2013 r. zaczęły obowiązywać: zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1550) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz.U. 2012, poz. 1451) modyfikujące wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz wprowadzająca całkiem nowy formularz zawiadomienia VAT-ZD. Z początkiem przyszłego roku obowiązywać zaczną nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz całkiem nowy formularz zawiadomienia VAT-ZD.

Nowy formularz VAT-ZD posłuży do „zawiadomienia o dokonanej korekcie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona”. Obecnie podatnik również może złożyć takie zawiadomienie w urzędzie skarbowym, jednak nie ma ściśle określonego przez Ministerstwo Finansów wzoru formularza. W formularzu VAT-ZD znajdują się pola na wpisanie danych identyfikacyjnych podatnika (wierzyciela) i kontrahenta (dłużnika), numeru faktury, daty jej wystawienia, daty upływu terminu płatności oraz kwoty korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Zmiany w formularzach VAT-7 mają charakter techniczny i są związane z koniecznością ich dostosowania do formularza VAT-ZD.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.podatki.biz

More to explorer