Becikowe limitowane

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 12 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1255) wprowadzająca kryterium dochodowe w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu…

Czytaj dalej Becikowe limitowane