List żelazny

List żelazny jest to dokument, który pozwala oskarżonemu na pozostanie na wolności do momentu kiedy sąd wyda prawomocne orzeczenie i zakończy postępowanie. List żelazny wydawany jest przez sąd okręgowy właściwy…

Czytaj dalej List żelazny

Co się dzieje w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego?

Mandat karny będzie nałożony w chwili złapania sprawcy na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia. Funkcjonariusz musi wskazać wysokość kary za wykroczenie, nazwę popełnionego wykroczenia oraz musi powiadomić sprawcę…

Czytaj dalej Co się dzieje w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego?

Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Zniewaga jest czynem niegodnym, zniewaga skierowana przeciwko komukolwiek może być potraktowana jako naruszenie godności człowieka, która jest chroniona art. 23 kodeksu cywilnego. Czym tak właściwie jest zniewaga? Jest to zachowanie…

Czytaj dalej Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Zawieszenie działalności gospodarczej

  • Post author:
  • Post category:Inne

Zawieszenie działalności gospodarczej jest wnioskowe, oznacza to, że tylko w sytuacji gdy przedsiębiorca złoży wniosek, wówczas zawieszenie może się dokonać. Zawiesić działalność gospodarczą może jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników…

Czytaj dalej Zawieszenie działalności gospodarczej

Zakłócenie miru domowego

Mir domowy jest prawem chroniony, mówi o tym artykuł 193 kodeksu karnego, który za wdarcie się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia czy ogrodzonego terenu przewiduje kary. Oprócz tego do…

Czytaj dalej Zakłócenie miru domowego