Nowelizacja ustawy o normalizacji

  • Post author:
  • Post category:Inne

Sposób ustanawiania Polskiej Normy oraz jej miejsce w polskim systemie prawnym normuje Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku z późniejszymi zmianami. Ogólnie rzecz ujmując – określa ona…

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o normalizacji

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych wprowadziła ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 1997 roku. Celem rejestru jest wykazanie aktualnych informacji, które są ważne z punktu widzenia obrotu gospodarczego, tzn. Kogo wpisuje się…

Czytaj dalej Rejestr dłużników niewypłacalnych

Ustawa o składkach za ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przedłużona także na 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1523) przewidująca,…

Czytaj dalej Ustawa o składkach za ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przedłużona także na 2013 r.