E-sąd w Lublinie umocowany w rozporządzeniu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz.U. 2012, poz. 1348) regulujące kwestię przekazywania spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym sądowi w Lublinie. Konieczność zmiany spowodowana jest nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych, która zmieniła treść upoważnienia ustawowego dla ministra sprawiedliwości do przekazania jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Jako że e-sąd funkcjonuje przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, gdzie została stworzona odpowiednia infrastruktura do rozpoznawania spraw w EPU, minister w rozporządzeniu utrzymuje właściwość tego sądu i przekazuje mu wszystkie sprawy rozpoznawane w EPU bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.lex.pl

More to explorer