Zakładowa organizacja związkowa

 • Post author:
 • Post category:Inne

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej nie przysługują wszystkim organizacjom, które działają w określonej firmie, a jedynie tym, które zrzeszają co najmniej 10 członków. Tacy członkowie muszą być pracownikami albo osobami wykonującymi…

Czytaj dalej Zakładowa organizacja związkowa

Rodzaje orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy

 • Post author:
 • Post category:Inne

Jurysdykcję Sądu Najwyższego można podzielić na: nadzwyczajną, incydentalną i merytoryczną. Jurysdykcja nadzwyczajna SN obejmuje skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.  Jurysdykcja incydentalna z kolei odnosi się do orzeczeń…

Czytaj dalej Rodzaje orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy

Opłata produktowa

 • Post author:
 • Post category:Inne

Przez opłatę produktową rozumie się opłatę obliczoną i wpłacaną za opakowania jeżeli wprowadza się na rynek krajowy produkty w opakowaniach, jak np. akumulatory kwasowo-ołowiowe, oleje smarowe , opony nowe pneumatyczne…

Czytaj dalej Opłata produktowa

Nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany – różnice.

 • Post author:
 • Post category:Inne

Średnie wynagrodzenie na stanowisku nauczyciela kontraktowego wynosi 2716 zł brutto. W przypadku takiego nauczyciela umowa o pracę jest zawierana na czas nieokreślony. Po dwóch latach pracy na tym stanowisku nauczyciele…

Czytaj dalej Nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany – różnice.

Mały ruch graniczny

 • Post author:
 • Post category:Inne

Mały ruch graniczny polega na regularnym przekraczaniu zewnętrznej granicy lądowej przez osoby, które zamieszkują strefę przygraniczną w celu pobytu w strefie przygranicznej, na przykład ze względów społecznych, kulturalnych bądź uzasadnionych…

Czytaj dalej Mały ruch graniczny

Hałas i jego regulacja w przepisach o ochronie środowiska.

 • Post author:
 • Post category:Inne

W  kilkudziesięciu polskich aktach prawnych jest poruszona problematyka dotycząca hałasu w środowisku naturalnym . Najistotniejszym z nich jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Jest to podstawowy…

Czytaj dalej Hałas i jego regulacja w przepisach o ochronie środowiska.