Zmiany w nazwie resortu budownictwa i zadaniach resortu rozwoju regionalnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 951). Uchwalona ustawa wprowadza zmianę nazwy działu administracji rządowej: „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa” na: „budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. Pozostałe uregulowania stanowią konsekwencje tej zmiany w innych ustawach (zawierają zmianę nazwy organu oraz dotyczą zakresu jego kompetencji, a także upoważnień do wydania aktów wykonawczych).

Poza tym nowelizacja zgodnie z jej celem integruje polityki: przestrzenną i miejską z polityką rozwoju. Zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym na poziomie krajowym i regionalnym (wojewódzkim) oraz polityka miejska zostaną przeniesione z działu „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa” do działu „rozwój regionalny”. Zmiana rozszerza kompetencje ministra rozwoju regionalnego, czyniąc go odpowiedzialnym za budowanie zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer