Są nowe przepisy w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 5 stycznia 2013 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz.U. 2013, poz. 8). Wśród najważniejszych znalazły się zapisy dotyczące trybu gromadzenia oraz sposoby przetwarzania w zbiorach danych informacji, w tym danych osobowych, uzyskanych lub przetwarzanych przez organy innych państw lub przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – INTERPOL.

Rozporządzenie określa:
1) tryb gromadzenia oraz sposoby przetwarzania w zbiorach danych informacji, w tym danych osobowych, o:
a) osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,
b) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego,
c) osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość,
d) osobach poszukiwanych ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości,
e) osobach poszukiwanych uznanych za zaginione;
2) tryb gromadzenia oraz sposoby przetwarzania w zbiorach danych informacji, w tym danych osobowych uzyskanych lub przetwarzanych przez organy innych państw lub przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – INTERPOL;
3) tryb gromadzenia i sposoby przetwarzania w zbiorach danych informacji, w tym danych osobowych, określonych w pkt 1 przekazywanych organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych – INTERPOL w celu zapobiegania przestępczości i jej zwalczania;
4) rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych prowadzonych przez Policję lub zbiorów danych udostępnionych Policji;
5) wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych;
6) sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych sprawach.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer