Nowe bardzo ważne przepisy unijne o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeń sądowych oraz ich wykonywaniu w sprawach cywilnych i handlowych (zmiany w tzw. Brukseli I) weszły w życie, choć będą stosowane dopiero od 10 stycznia 2015 r.

9 stycznia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich…

Czytaj dalej Nowe bardzo ważne przepisy unijne o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeń sądowych oraz ich wykonywaniu w sprawach cywilnych i handlowych (zmiany w tzw. Brukseli I) weszły w życie, choć będą stosowane dopiero od 10 stycznia 2015 r.

Dwustronne umowy inwestycyjne między państwami Unii Europejskiej a państwami trzecimi pod kontrolą Komisji Europejskiej

9 stycznia 2013 r. to dzień wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1219/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów…

Czytaj dalej Dwustronne umowy inwestycyjne między państwami Unii Europejskiej a państwami trzecimi pod kontrolą Komisji Europejskiej