Odsetki podatkowe (ich wysokość zrównana z odsetkami ustawowymi) i odsetki maksymalne znowu w dół

Od 10 stycznia 2013 r. obowiązuje Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę…

Czytaj dalej Odsetki podatkowe (ich wysokość zrównana z odsetkami ustawowymi) i odsetki maksymalne znowu w dół