Zmiana dyrektywy w sprawie kandydowania do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami

27 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie zmiany dyrektywy 93/109/WE w odniesieniu do szczegółowych warunków wykonywania prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce…

Czytaj dalej Zmiana dyrektywy w sprawie kandydowania do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami