Przepis już obecnie nieobowiązujący dotyczący wyłączenia możliwości zaskarżenia czynności opisu i oszacowania nieruchomości niezgodny z Konstytucją

W dniu 30 stycznia 2013 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 stycznia 2013 r., sygn. akt SK 18/11 (Dz.U.2013, poz. 142). Trybunał stwierdził, że art. 950…

Czytaj dalej Przepis już obecnie nieobowiązujący dotyczący wyłączenia możliwości zaskarżenia czynności opisu i oszacowania nieruchomości niezgodny z Konstytucją

Niedopuszczalne różnicowanie składek ubezpieczeniowych i świadczeń ze względu na płeć

Od 29 stycznia 2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, poz.53), zgodnie z którą zastosowanie przez zakład ubezpieczeń kryterium płci w kalkulowaniu…

Czytaj dalej Niedopuszczalne różnicowanie składek ubezpieczeniowych i świadczeń ze względu na płeć