Zaległy urlop wypoczynkowy wykorzystasz do 30 września

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące problematykę zaległych urlopów pracowniczych. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( DzU. nr 232, poz. 1378), zmienia się tym samym art. 168 kodeksu pracy. Wprowadzają one zmiany w zakresie terminu, do którego pracownicy mogą wykorzystać zaległy/zeszłoroczny urlop. Otóż już od tego roku pracownicy mogą odbierać zaległe urlopy do końca września. Do tej pory urlop, którego nie zdążyli zrealizować w poprzednim roku musiał być wykorzystany do końca marca roku następnego.
Dzięki wprowadzonym zmianom pracownicy mają szansę na skorzystanie z zaległych urlopów w okresie bardziej atrakcyjniejszym pod względem pogodowym tj. okresie wiosennym oraz letnim. Ponadto osoby będące rodzicami będą mogły skorzystać z tego urlopu w okresie wakacji szkolnych.
Problem pojawia się jednak z jednoznaczną interpretacją obowiązywania tych przepisów. Otóż ustawodawca nie wprowadził w tym względzie żadnych przepisów przejściowych. Pracownicy nabywają prawo do zaległego urlopu z dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Kwestią sporną w takim razie staje się, czy zaległy urlop wypoczynkowy za rok 2011 należy udzielać do końca marca czy końca września. (?) Eksperci w tej kwestii nie mają jednoznacznej odpowiedzi. Pomocna powinna być tutaj opinia Państwowej Inspekcji Pracy, która mimo wszystko nie jest obowiązującym prawem, jednak utrzymuje, że pracodawcy będą mogli udzielać zaległych urlopów do końca września dopiero w roku 2013. Pracodawcy powinni zwrócić na ten fakt szczególną uwagę. Kara bowiem za wykroczenie przeciwko prawom pracownika  w tym wypadku może sięgnąć kwoty od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

More to explorer