Nie tak łatwo ochraniać lotniska

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od dnia 19 lutego 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo Lotnicze i niektórych innych ustaw z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 170, poz. 1015) w zakresie zmiany ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia przez dodanie do tej ostatniej ustawy art. 22a i 22b. Wprowadzają one wygórowane wymogi dla przedsiębiorców w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych. Zadanie zapewnienia bezpieczeństwa na lotnisku nie może być powierzone zwykłej firmie ochroniarskiej. Firmy ochroniarskie ochraniające lotnictwo cywilne m.in. muszą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia przez co najmniej 5 lat, przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym co najmniej przez 10% liczby pracowników niezbędnych dla prawidłowego wykonywania tej kontroli, przedstawić informację o dotychczasowej działalności, w tym dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata oraz za rok, w którym ubiega się on o wykonywanie działalności w zakresie kontroli bezpieczeństwa. Firmy ochroniarskie muszą ponadto prowadzić powyższą działalność samodzielnie bez możliwości powierzania jej innym podmiotom.

More to explorer