Własność

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Własność to podstawowe prawo rzeczowe, które umożliwia właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób.
Prawo to daje uprawnienia do posiadania, używania, pobierania użytków i innych dochodów z rzeczy, zbycia, przetworzenia, zużycia, a także zniszczenia.
Odpowiednia ustawa reguluje wszelkie granice korzystania z rzeczy, zasady współżycia społecznego i społeczno – gospodarcze przeznaczenie danej własności.
Przedmiotem własności mogą być wszystkie rzeczy, a przede wszystkim czynniki produkcji (kapitał, praca, zasoby naturalne), a także rezultaty działalności gospodarczej – środki konsumpcji.
Podmiotem własności są osoby fizyczne (pojedyncze osoby, rodziny, społeczeństwo).
Ponadto, własność może być prywatna lub publiczna. Własność prywatna to prawa i własności jednostek, które są wyłącznie i swobodnie przekazywane. Własność publiczna to forma własności państwowej lub komunalnej.

More to explorer