Dłuższe terminy na ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

24 sierpnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 840), która wydłuża terminy na sporządzenie wykazów nieruchomości i składanie wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w księgach wieczystych.

Nowelizacja została wprowadzona z uwagi na fakt, iż cele ustawowe w zakresie powyższych obowiązków nie zostały dotychczas w pełni zrealizowane. Ustawa nowelizująca wydłuża do 66 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy nowelizowanej termin na uzupełnienie wykazów nieruchomości i przekazanie uzupełnionych wykazów właściwym organom. Co więcej wprowadzono obowiązek współdziałania ze starostami w tym zakresie marszałków województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych niż starostowie organów reprezentujących Skarb Państwa.

W związku z wydłużeniem terminu na uzupełnienie wykazów nieruchomości, został wydłużony, do 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizowanej, termin na złożenie przez uprawnione organy wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Tym samym po raz kolejny ustawodawca „ratuje” państwowe organy z powodu ich opieszałości dłuższym terminem wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawnych.

More to explorer