Nowy formularz europejskiego nakazu zapłaty

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 23 października 2012 r. obowiązuje Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) Nr 936/2012 z dnia 4 października 2012 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.UrzUEL.2012.283.1).

Nowy formularz ma na celu jego zaktualizowanie i poprawę stosowania rozporządzenia w praktyce, a także ułatwienie elektronicznego stosowania omawianego postępowania w ramach europejskiego atlasu sądowego w sprawach cywilnych. Standardowe formularze w załącznikach do rozporządzenia wymagają zmiany w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE, zaktualizowania walut oraz ułatwienia ich uzupełniania przez powodów, pozwanych i przez sądy.

More to explorer