Abolicja niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. 2012, poz. 1551). Ustawa przewiduje umorzenie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą zaległych płatności wobec ZUS za okres 1 stycznia 1999 r. – 28 lutego 2009 r. obejmujących niezapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, a także odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne.

Z nowych przepisów skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy w okresie o którym mówi ustawa prowadzili działalność gospodarczą i równocześnie świadczyli pracę w ramach umowy o pracę nakładczą (czyli pracę tzw. chałupniczą) lub umowy zlecenia. Zgodnie z decyzją ZUS nie podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z tym nie płacili składek. W wyniku zmiany interpretacji przepisów przez ZUS, zostali jednak zobowiązani do uiszczenia powstałych zaległości. Aby skorzystać z abolicji, osoba podlegająca w tym okresie obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej będzie musiała złożyć wniosek o umorzenie do właściwego oddziału ZUS. Wniosek trzeba złożyć w terminie 24 miesięcy od wejścia w życie proponowanej ustawy. Według ustawy okres umorzenia nie będzie zaliczany do lat składkowych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Ponadto przychód z tytułu umorzenia składek nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer