Aktualizacja opłaty i uiszczanie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Aktualizacja opłaty

Bardzo często Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego w celu aktualizacji opłaty wyceniają całe obszary miejskie (np. w obrębie ul. x i ul. y grunty są warte 150 zł/m2). Takie wyceny nie są do końca trafne. Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych opiera się na wyraźnej tezie, że weryfikacja opłaty powinna być oparta o indywidualną wycenę konkretnej działki. Dlatego w razie sporządzenia wyceny obszarowej warto ją zakwestionować (chociaż nie można wykluczyć, że wycena indywidualna nie będzie identyczna lub wyższa).
Nietrafność wyceny można dowodzić wszelkimi sposobami, ale najlepiej sporządzić operat szacunkowy we własnym zakresie.

Zapłata opłaty rocznej


Opłatę roczną za użytkowanie wieczyste wnosi się za cały rok z góry w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca. Jeśli następuje sprzedaż nieruchomości, to organ żąda opłaty w całości od użytkownika wieczystego, który legitymował się tym prawem w dniu 31 marca. Okoliczność jak się rozliczą kupujący ze sprzedającym jest tutaj nieistotna.

More to explorer