Aporty pozorne i aporty ukryte

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Aporty pozorne to są takie przedmioty wkładu niepieniężnego, które teoretycznie mogą być wniesione w formie wkładu np. znak towarowy. Biorąc pod uwagę konieczność umotywowania tych wkładów oraz kryterium zdolności aportowej (bo tu nabiera znaczenia to trzecie kryterium – czyli przydatność i faktyczna dostępność dla spółki), to nie każdy znak towarowy będzie dla spółki potrzebny i dostępny np. po co spółce znak towarowy zarejestrowany w Libanie ?
Natomiast aporty ukryte to świadome wnoszenie wkładów pieniężnych i następnie dokonanie transakcji zbycia przez akcjonariusza jakiegoś mienia. Zatem teoretycznie umawiamy się, że wnosimy gotówkę, ale tak de facto to ja nie wnoszę gotówki, tylko wnoszę jakieś konkretne mienie, sprzedaję je spółce i ona oddaje mi te pieniądze, czyli obchodzimy przepisy o aportach, więc w zakresie umotywowania tych zamierzonych transakcji ma znaczenie nabycie od akcjonariusza składników majątkowych.
Dodatkowo mamy regulację dotyczącą przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorstwo wnoszone jest w formie wkładu, to trzeba dołączyć do sprawozdania założycieli sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata obrotowe, chyba że przedsiębiorstwo było prowadzone w okresie krótszym, to wtedy sprawozdanie za cały ten krótszy okres. Jeżeli nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania, to dołączamy taki rodzaj dokumentów, jakie są wymagane na zamknięcie roku obrotowego.

More to explorer