Szkodliwa konkurencja podatkowa

Co to jest szkodliwa konkurencja podatkowa? Są to działania różnych państw, mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do lokowania swoich środków pieniężnych w tych krajach z uwagi na podatki. Państwa te…

Czytaj dalej Szkodliwa konkurencja podatkowa

Rodzaje amortyzacji podatkowej

Co to jest w zasadzie amortyzacja podatkowa? Amortyzacja podatkowa jest to rozłożenie kosztów wprowadzanych do majątku przedsiębiorstwa czy spółki w czasie. Amortyzacją można określić wszelkie czynności mające na celu rozłożenie…

Czytaj dalej Rodzaje amortyzacji podatkowej

Co reguluje ustawa o nasiennictwie ?

  • Post author:
  • Post category:Inne

W grudniu 2012 roku prezydent RP podpisał ustawę o nasiennictwie. Co nowego wprowadziła ta ustawa i dlaczego budzi ona tyle emocji? Ustawa ta stała się punktem sporów pomiędzy rolnikami, a…

Czytaj dalej Co reguluje ustawa o nasiennictwie ?

Zwrot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlegają dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub wniosku bądź też wydanie koncesji czy też zaświadczenia. Obowiązek podatkowy w tym zakresie powstaje w momencie dokonywania czynności, jednakże w…

Czytaj dalej Zwrot opłaty skarbowej

Zmiany w wieku emerytalnym od 1 stycznia 2013 r.

  • Post author:
  • Post category:Inne

Od 1 stycznia 2013 roku rozpoczęła się reforma wieku emerytalnego poprzez wejście w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu…

Czytaj dalej Zmiany w wieku emerytalnym od 1 stycznia 2013 r.

Pojęcie magazynu konsygnacyjnego z ustawy o VAT

Według ustawy o podatku od towarów i usług zwanej ustawą o VAT pod pojęciem magazyn konsygnacyjny, rozumie się wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT miejsce przechowywania na terytorium kraju…

Czytaj dalej Pojęcie magazynu konsygnacyjnego z ustawy o VAT

Nowe prawo pocztowe i zmiany przez ten akt wprowadzone.

  • Post author:
  • Post category:Inne

Od dnia 01 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa Ustawa prawo pocztowe, której zadaniem jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Chodzi tutaj o całkowite urzeczywistnienie…

Czytaj dalej Nowe prawo pocztowe i zmiany przez ten akt wprowadzone.

Kiedy trzeba składać pozew na urzędowym formularzu ?

Obowiązek złożenia w niektórych sprawach pozwu na formularzu wynika wprost z przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Wniesienie pozwu na formularzu jest obligatoryjne, jeżeli sprawę rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym. Sytuacja taka…

Czytaj dalej Kiedy trzeba składać pozew na urzędowym formularzu ?

Zmowa cenowa

  • Post author:
  • Post category:Inne

Zmowa cenowa regulowana jest Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Ustawa ta, określa sposoby ochrony konkurencji oraz warunki rozwoju konkurencji. Dodatkowo w ustawie zostały zawarte tryby i procedury mające na…

Czytaj dalej Zmowa cenowa