Funkcje izb lekarskich

  • Post author:
  • Post category:Inne

Funkcje oraz zadania izb lekarskich są enumeratywnie wymienione w Ustawie o Izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 z późn. zm. Naczelna Izba Lekarska oraz okręgowe izby lekarskie są jednostkami…

Czytaj dalej Funkcje izb lekarskich

Inna czynność seksualna

Znamię ,,inna czynność seksualna” znajduje się w XXV rozdz. K.K. W jego pojęciu mieszczą się wszystkie sytuacje prowadzące do znoszenia przez ofiarę działań podejmowanych przez sprawcę, które to działania polegają…

Czytaj dalej Inna czynność seksualna

Oświadczenie lustracyjne

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, które dotyczy pracy bądź służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w czasie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990…

Czytaj dalej Oświadczenie lustracyjne

Rodzaje stopni niepełnosprawności w polskim prawie

  • Post author:
  • Post category:Inne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny umiarkowany lekki Znacznym stopniem niepełnosprawności charakteryzuje się osoba z…

Czytaj dalej Rodzaje stopni niepełnosprawności w polskim prawie

Tajemnica skarbowa

Tajemnica skarbowa jest szczególnym rodzajem tajemnicy służbowej. Według Ordynacji podatkowej są nią objęte indywidualne dane znajdujące się w deklaracji i innych dokumentach, które składają podatnicy. Tak więc wymaga przestrzegania zawodowej…

Czytaj dalej Tajemnica skarbowa

Zastaw rejestrowy

Zgodnie z postanowienia mi art. 353 § 1 k.c. wierzyciel może żądać od dłużnika, aby ten spełnił należne mu świadczenie, co znaczy ni mniej ni więcej jak to, iż wierzyciel…

Czytaj dalej Zastaw rejestrowy

Testamenty zwykłe

Testamenty zwykło zaliczać się do jednostronnych czynności prawnych, wysoce sformalizowanych, a więc wymagających dla swej ważności spełnienia restrykcyjnych wymogów określonych ustawowo. Testament zawsze musi zostać sporządzony w formie przewidzianej prawem,…

Czytaj dalej Testamenty zwykłe

Proponowane zmiany dotyczące kształtu samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych.

Proponowane zmiany dotyczą kształtu samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych. Mają one na celu deregulację nie samej instytucji samorządu zawodowego, ale wprowadzenie rozwiązań umożliwiających realizację konstytucyjnego prawa do zrzeszania się…

Czytaj dalej Proponowane zmiany dotyczące kształtu samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych.

Stan niedostatku

  • Post author:
  • Post category:Inne

Stan niedostatku jest pojęciem, które należy wyjaśnić w oparciu o różne, często pozaprawne kryteria. Jego właściwie rozumienie jest konieczne do prawidłowego zastosowania różnych przepisów polskiego prawa, które będą przecież kreowały…

Czytaj dalej Stan niedostatku

Świadectwo energetyczne

  • Post author:
  • Post category:Inne

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem stwierdzającym wielkość energii potrzebnej do użytkowania budynku. Dzięki informacjom zawartym w tym dokumencie można dowiedzieć się jakie jest zapotrzebowanie na energię, co pozwala obliczyć…

Czytaj dalej Świadectwo energetyczne