Brak możliwości wyboru etyki narusza prawo

Od września 2009 roku zajęcia z etyki są obowiązkowe. Jednakże uczniom, którzy wybrali etykę jest zdecydowanie trudniej niż ich kolegom, którzy chodzą na religię. Dlaczego? Ponieważ z reguły muszą zostawać…

Czytaj dalej Brak możliwości wyboru etyki narusza prawo

Separacja małżeńska

Separacja polega na tak zwanym rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża. Jest to sposób rozwiązania wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński. Według prawa polskiego…

Czytaj dalej Separacja małżeńska

Kuratela sądowa

Kuratela to inaczej instytucja zbliżona do opieki. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w środowisku osób, których…

Czytaj dalej Kuratela sądowa

Rodzaje testamentów

Prawo polskie wyróżnia dwie kategorie testamentów: testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Testamenty zwykłe mogą być sporządzone przez każdą osobę mająca zdolność testowania w dowolnie wybranej chwili i jeżeli nie zostaną…

Czytaj dalej Rodzaje testamentów

Dziedziczenie na mocy testamentu

Dziedziczenie nie musi się wiązać jednak z postępowaniem sądowym. O wiele lepiej i łatwiej jest rozwiązać całą sprawę na podstawie testamentu. Testament jest jedyną i wyłączną formą rozporządzenia majątkiem osoby…

Czytaj dalej Dziedziczenie na mocy testamentu

Dziedziczenie ustawowe

Podstawowe dwie zasady rządzące dziedziczeniem to dziedziczenie z mocy ustawy i z mocy testamentu. Zasadą naczelną jest, że każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych może rozporządzić swoim…

Czytaj dalej Dziedziczenie ustawowe

Czym zajmuje się prawo spadkowe?

Opisując poszczególne instytucje prawne dotyczące rodziny nie sposób pominąć prawa spadkowego, które odgrywa bardzo istotną rolę w życiu wszystkich obywateli naszego kraju. Przepisy dotyczące spadków nie znajdują się w kodeksie…

Czytaj dalej Czym zajmuje się prawo spadkowe?