Ochrona własności intelektualnej. Prawa autorskie.

Własność intelektualną stanowią wszelkie zasoby i dobra niematerialne, dotyczące monopoli prawnych, chroniących przedmioty własności intelektualnej, czyli inaczej mówiąc wytwory artystyczne, naukowe czy wynalazcze określonej osoby fizycznej (prawa autorskie), jak i…

Czytaj dalej Ochrona własności intelektualnej. Prawa autorskie.

Prawa konsumenta.

Nabywając określony towar bądź korzystając z różnego rodzaju usług, konsument niejednokrotnie ma liczne zastrzeżenia dotyczące produktów lub świadczeń. W świetle polskiego prawa, istnieją dwie drogi składania reklamacji. Pierwsza możliwość to…

Czytaj dalej Prawa konsumenta.

Czynniki wyłączające winę sprawcy.

Niepoczytalność można określić jako niespecyficzny stan psychiczny, w którym zdolność racjonalnej oceny sytuacji oraz procesy świadomego decydowania jednostki, są znacznie zaburzone. Można tu wymienić takie elementy jak:  choroba psychiczna, zespół…

Czytaj dalej Czynniki wyłączające winę sprawcy.