Prowadzenie spraw spółki cywilnej.

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Forma ta nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie reguluje prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Podmiotami…

Czytaj dalej Prowadzenie spraw spółki cywilnej.

Zasada niedyskryminacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy.

Pracownik niepełnosprawny jest narażony na różnego rodzaju przejawy dyskryminacji w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek stworzenia odpowiednich warunków pracownikowi niepełnosprawnemu do nieutrudnionego funkcjonowania i komunikowania się w miejscu pracy, stosownie…

Czytaj dalej Zasada niedyskryminacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy.

Kuratela a probacja.

Często mylone są pojęcia kurateli i probacji. Są to dwa różne pojęcia; łączy je jedynie obszar zainteresowań (ustanowienie opieki, pomoc) oraz spajająca jest osoba kuratora, który zazwyczaj występuje zarówno przy…

Czytaj dalej Kuratela a probacja.

Jak udowodnić mobbing?

  • Post author:
  • Post category:mobbing

Często zdarzają się sprawy, w których rozstrzygnięcie czy pracownik rzeczywiście był mobbingowany jest trudne do rozstrzygnięcia. Co warte podkreślenia, to dla pracownika sprawa o mobbing jest bardzo trudna, gdyż to…

Czytaj dalej Jak udowodnić mobbing?

Uzyskaj zezwolenie na zbiórkę pieniędzy!

Wykroczenie jest to taki czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 tys. złotych lub nagany. Jednym z…

Czytaj dalej Uzyskaj zezwolenie na zbiórkę pieniędzy!

Umowa zlecenie bez tajemnic.

Zawierając umowę zlecenie z pracownikiem, pracodawca wciąż ma obowiązek odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Jednak ta forma zatrudnienia ma dla pracodawcy szereg aspektów pozytywnych. Dotyczą one przede wszystkim regulacji…

Czytaj dalej Umowa zlecenie bez tajemnic.

Firma w „języku prawniczym”.

W języku potocznym firma jest synonimem przedsiębiorstwa, jednakże w ujęciu prawnym firma to nazwa podmiotu gospodarczego. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Cywilnym firma składa się z dwóch części: pierwsza…

Czytaj dalej Firma w „języku prawniczym”.

Nazwa firmy a jej forma prawna.

Rejestrując firmę poza wymyśloną przez siebie nazwą należy uwzględnić istniejące uregulowania prawne dotyczące tej kwestii. Na nazwę ma wpływ forma prawna w jakiej będzie prowadzona działalność (szczególnie dotyczy to spółek).…

Czytaj dalej Nazwa firmy a jej forma prawna.

Czym jest kara łączna?

Kara łączna dotyczy sytuacji, kiedy przed wydaniem wyroku zostały popełnione dwa lub więcej przestępstwa- nazywa się to realnym zbiegiem przestępstw. Łączeniu podlegają kary tego samego rodzaju, jednakże wysokość orzeczonej kary…

Czytaj dalej Czym jest kara łączna?