Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Wraz z rozwiązaniem małżeństwa należy ustalić szereg spraw związanych z opieką nad dzieckiem/ dziećmi, takich jak: władza rodzicielska, alimentacja, sposób kontaktów, a także  opieka nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków.…

Czytaj dalej Które z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem po rozwodzie?

Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, bez wypowiedzenia jest możliwe w następujących sytuacjach: Jeśli wykonywana przez pracownika praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie fakt ten został potwierdzony przez lekarza…

Czytaj dalej Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze stanowi pierwszą fazę postępowania karnego w sprawach, które ścigane są z  oskarżenia publicznego. Cele postępowania przygotowawczego Postępowanie przygotowawcze przyjmuje formę śledztwa lub dochodzenia, a jego celem jest: zbadanie…

Czytaj dalej Postępowanie przygotowawcze

Dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej

W chwili śmierci wspólnika spółki cywilnej wygasa stosunek prawny łączący go z pozostałymi wspólnikami, zaś jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot rzeczy, które wniósł do używania oraz o wypłatę wartości…

Czytaj dalej Dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej