Wady oświadczenia woli

Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczeniem woli nazywamy takie zachowanie się osoby, które w sposób dostateczny ujawnia wolę dokonania czynności prawnej. Wady oświadczenia woli rozumiane są jako pewne okoliczności lub stany…

Czytaj dalej Wady oświadczenia woli

Urzędnik pod kontrolą

Z dniem 7 marca 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z wprowadzonymi w niej zmianami każda sprawa administracyjna i podatkowa będzie miała metrykę. Ministerstwo Administracji i…

Czytaj dalej Urzędnik pod kontrolą

Ustawa deweloperska

31 sierpnia 2011 r. Sejm RP przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. Ustawę deweloperską. Ustawa wejdzie w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r.…

Czytaj dalej Ustawa deweloperska

Aukcja i przetarg jako sposóby zawierania umów

Przetarg i aukcja są szczególnymi sposobami zawierania umów. Generalnie stosowane są w celu zdobycia kontrahenta, który proponuje najlepszą i najkorzystniejszą umowę/ ofertę. Postępowania aukcyjne czy też przetargowe mają charakter wielostronny,…

Czytaj dalej Aukcja i przetarg jako sposóby zawierania umów

Formy czynności prawnych

W polskim prawie cywilnym panuje ogólna zasada swobody umów, którą wyraża także swoboda formy w dokonywaniu czynności prawnych ( co do zasady mogą być dokonywane w dowolnej formie ). Ze…

Czytaj dalej Formy czynności prawnych

Niechciany lokator

Co zrobić w wypadku kiedy kupiłem  mieszkanie na licytacji komorniczej razem z lokatorem? Jak mam się go pozbyć, aby sam dobrowolnie opuścił mieszkanie? Zazwyczaj na dobrowolne opuszczenie mieszkania przez niechcianego…

Czytaj dalej Niechciany lokator

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych

Prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje praw  autorskich: osobiste i majątkowe. Prawa autorskie osobiste nie podlegają zbyciu ani zrzeczeniu, są ściśle i nierozłącznie związane      z   twórcą dzieła. Natomiast prawa autorskie…

Czytaj dalej Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych