Podstawy prawne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

W Polsce prawna ochrona pracy opiera się przede wszystkim na dwóch źródłach: Konstytucji RP oraz art. 9 Kodeksu Pracy. Konstytucja jako pierwsza gwarantuje prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.…

Czytaj dalej Podstawy prawne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

W momencie przekazania własności pierwszego samodzielnego lokalu w danej nieruchomości innej osobie niż właściciel całego budynku, powstaje wspólnota mieszkaniowa. Przynależą do niej zarówno właściciele poszczególnych lokali, jak i dotychczasowy właściciel…

Czytaj dalej Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

Spółdzielcza umowa o pracę – charakterystyka

Spółdzielczymi umowami o pracę nazywamy umowy zawieranie w spółdzielniach pracy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu osobistej pracy jej członków. Powstają również spółdzielnie niewidomych, inwalidów czy pracy…

Czytaj dalej Spółdzielcza umowa o pracę – charakterystyka

Pojęcie i normy czasu pracy

Czas pracy, zgodnie z artykułem 128 Kodeksu Pracy definiuje się jako czas, w jakim dany pracownik znajduje się w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do…

Czytaj dalej Pojęcie i normy czasu pracy

Obowiązkowe ubezpieczenie pracownika

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy zatrudnieni pracownicy mają obowiązek ubezpieczenia społecznego. W jego skład wchodzi ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe czy chorobowe. To pracodawca jest odpowiedzialny za zgłoszenie pracownika do odprowadzania…

Czytaj dalej Obowiązkowe ubezpieczenie pracownika

Zakaz palenia w miejscach publicznych

Z dniem 15 listopada 2010 wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące zakazu palenia papierosów w miejscach publicznych. Przepisy ustawy o ochronie zdrowia zawierają listę miejsc, w których będzie obowiązywał całkowity zakaz…

Czytaj dalej Zakaz palenia w miejscach publicznych

Nowelizacja zakazująca handlu dopalaczami

Od pewnego czasu jednym z najbardziej ekscytujących media oraz świat polityki tematów jest kwestia tzw. „dopalaczy”. Od czasu kiedy na początku października tego roku premier Tusk zadecydował o zamknięciu ponad…

Czytaj dalej Nowelizacja zakazująca handlu dopalaczami

Prawo celne w UE

Unia celna stanowi podstawę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Przepisy prawa celnego znajdują się w  Unijnym Kodeksie Celnym. Opiera się on przede wszystkim na założeniu, że każdy towar, który został legalnie wyprodukowany…

Czytaj dalej Prawo celne w UE