Znaki towarowe renomowane

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Na okolicznych bazarkach kwitnie proceder sprzedaży tak zwanych podróbek. Za kilkanaście złotych możemy zaopatrzyć się w buty Adidosa, zakupić torebkę od Georgiego Amoniego czy kupić konsolę do gier Poly Sation. Wprowadzenie do obrotu tego typu produktów w sposób ewidentny nawiązujących do znanych marek w świetle prawa podlega karom. Jak prawo definiuje pojęcie znaku towarowego renomowanego?
Warunkiem uznania znaku towarowego za renomowany jest przede wszystkim powszechna jego rozpoznawalność. Znaki renomowane są objęte szczególną ochroną prawną.

Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy polega na używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla  renomy znaku wcześniejszego. Jak pisaliśmy w artykule na temat znaków towarowych,  znaki takie zarejestrowane do produktu z danej kategorii mogą być użyte przez firmę z innej branży.
Znak towarowego renomowany objęty jest dodatkowymi prawami-  nie można zastosować go  do oznaczenia produktów z jakiejkolwiek innej kategorii. Dodatkowo, wystarczy tylko ryzyko skojarzenia znaków (tzn. renomowanego i znaku podobnego do renomowanego) aby można było mówić o naruszeniu prawa.

Przypomnijmy:
Art. 305. Prawa własności przemysłowe stanowi, że:

1. Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

More to explorer