Umowa o dzieło

Jedną z form umów realizowanych przez pracowników jest umowa o dzieło. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej regulowanej Kodeksem Cywilnym. Stronami umowy o dzieło są zamawiający i wykonawca dzieła. Zawierając umowę…

Czytaj dalej Umowa o dzieło

Pojęcie przedstawicielstwa

Przyjmuje się, że  w obrocie handlowym czy indywidualnym prywatnym czynność prawną zazwyczaj dokonuje osoba, której skutki tej czynności mają bezpośrednio dotyczyć. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy czynność taką dokonuje osoba…

Czytaj dalej Pojęcie przedstawicielstwa

Prawo fotografowania

Prawo do fotografowania jest uzależnione od  dwóch czynników a mianowicie od obiektu fotografowania oraz od  celu w jaki dane zdjęcie będzie wykorzystane. Najczęstsze wątpliwości w zakresie prawa do fotografowania  dotyczą…

Czytaj dalej Prawo fotografowania

Prowadzenie w Polsce firmy zarejstrowanej za granicą

Właściciele firm zarejestrowanych za granicą, mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą w Polsce poprzez utworzenie oddziału, przedstawicielstwa lub poprzez czasowe świadczenie usług transgranicznych (wyłącznie dla państw UE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i…

Czytaj dalej Prowadzenie w Polsce firmy zarejstrowanej za granicą

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa dotyczą osób fizycznych, decydujących się na pobyt wczasowy w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające taki…

Czytaj dalej Opłata miejscowa i uzdrowiskowa

Gwarancja jakości

Przy zakupie pewnych produktów firma, producent, importer bądź dystrybutor w chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponoszą odpowiedzialność za dany produkt. W tym momencie również, wyżej wymienione podmioty stają się…

Czytaj dalej Gwarancja jakości

Obrona konieczna a stan wyższej konieczności

W wielu sprawach karnych dotyczących naruszenia nietykalności osobistej pojawia się problem rozróżnienia obrony koniecznej od stanu wyższej konieczności. Prawo do obrony koniecznej jest fundamentalnym prawem człowieka. Czego potwierdzeniem jest art.25…

Czytaj dalej Obrona konieczna a stan wyższej konieczności