Zastaw

Celem zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności. Jest to jeden tzw. ograniczonych praw rzeczowych. Wierzyciela którego wierzytelność została zabezpieczona zastawem nazywa się zastawnikiem, natomiast właściciela, który obciążył swoją rzecz – zastawcą. Zastaw…

Czytaj dalej Zastaw

Użytkowanie wieczyste cz.2

Ustanowienie użytkowania wieczystego nie powoduje utratę nieruchomości przez jej właściciela. Użytkownik wieczysty otrzymuje prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Użytkowanie może być ustanawiane na okres…

Czytaj dalej Użytkowanie wieczyste cz.2

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa, województwa, powiatu bądź gminy osobie fizycznej lub prawnej na okres prawie stu lat. Jedną z najbardziej charakterystycznych…

Czytaj dalej Użytkowanie wieczyste

Zasiedzenie

W instytucji zasiedzenia przydatne są pojęcia samoistnego i zależnego posiadacza. Zgodnie z art. 336 kc, samoistnym posiadaczem jest osoba, która faktycznie włada rzeczą tak jak właściciel, natomiast posiadaczem zależnym jest…

Czytaj dalej Zasiedzenie

Własność

Własność to podstawowe prawo rzeczowe, które umożliwia właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Prawo to daje uprawnienia do posiadania, używania, pobierania użytków i innych dochodów…

Czytaj dalej Własność

Wpadka Google

Firma Google od 2006 roku wykorzystywała w samochodach aparaturę, która fotografowała miasta na potrzeby usługi Street View. Niestety okazało się, że aparatura ta, przechwytywała dane z niezabezpieczonych sieci WiFi. Gdy…

Czytaj dalej Wpadka Google

Zmiana ustawy o ochronie zabytków

Do tej pory ochrona zabytków mogła być przewidywana tylko w planach zagospodarowania przestrzennego. Lecz gdy brakowało planu zagospodarowania przestrzennego nie było możliwości zajmowania stanowiska konserwatora zabytków przez wojewodę. Poprzez to…

Czytaj dalej Zmiana ustawy o ochronie zabytków

Energooszczędne budownictwo w UE

Parlament Europejski przyjął nowelizację Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Według nowej Dyrektywy, wszystkie nowe budynki w ogóle nie mają zużywać energii netto od 2019 roku. Oznacza to, że powinny…

Czytaj dalej Energooszczędne budownictwo w UE

Procedury związane z budową domu

Komisja sejmowa Przyjazne Państwo oraz Związek Gmin Wiejskich wystąpili z inicjatywą uproszczenia procedur administracyjnych w ubieganiu się o pozwolenie na budowę domu. Projekt uproszczenia procedur umożliwia przekazanie przez starostę pozwoleń…

Czytaj dalej Procedury związane z budową domu

Dopłata do remontów kamienic

Nowe przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zniosą bariery, które wcześniej uniemożliwiały właścicielom kamienic korzystanie z pomocy państwa. Do tej pory, właściciele kamienic musieli zaciągać kredyty w banku na…

Czytaj dalej Dopłata do remontów kamienic