Zastaw

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Celem zastawu jest zabezpieczenie wierzytelności. Jest to jeden tzw. ograniczonych praw rzeczowych.
Wierzyciela którego wierzytelność została zabezpieczona zastawem nazywa się zastawnikiem, natomiast właściciela, który obciążył swoją rzecz – zastawcą.
Zastaw może być ustanowiony jedynie na rzeczach ruchomych, a także na niektórych prawach zbywalnych (np. akcje, obligacje).
Ustanowienie zastawu powoduje powstanie więzi łączącej go z wierzytelnością. Zaspokojenie wierzyciela powoduje, że zastaw upada. W przypadku, gdy wierzyciel nie zostaje zaspokojony przez dłużnika, wierzyciel na prawo do sprzedaży rzeczy objętej zastawem i zaspokojenia się z uzyskanej sumy.
Zastaw można ustanowić w celu zabezpieczenia wierzytelności istniejącej, przyszłej lub warunkowej. Przykładem wierzytelności przyszłej może być zastaw bankowy.

More to explorer