Ustalenie ojcostwa przez badanie DNA.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jak mówią statystki, co 10 dziecko na świecie nie jest wychowywane przez biologicznego ojca. To wyjaśnia dlaczego coraz częściej korzysta się z badań DNA w celu ustalenia ojcostwa.

Test DNA to nazwa analizy materiału genetycznego, w tym przypadku pobranego od dziecka, domniemanego ojca, a niekiedy także od matki. Materiał genetyczny najczęściej zdobywa się dokonując wymazu z jamy ustnej, zazwyczaj z policzka. Jest to niezwykle skuteczna metoda, pozwalająca na potwierdzenie ojcostwa z prawdopodobieństwem 99, 99 % , a na zaprzeczenie w 100 %. Na polskim rynku działa wiele firm umożliwiających ustalenie ojcostwa w sposób szybki i bezbolesny. Niekiedy do wykonania testu, wystarczy jedynie ustnik papierosa czy szczoteczka do zębów. Zapewniana jest dyskrecja, a w niektórych przypadkach można dokonać badania nawet nie pojawiając się w laboratorium.
Przeprowadzenie testu DNA może zlecić zarówno dziecko, matka jaki i domniemany ojciec, ale także sąd. Koszty ponoszą osoby, które takich badań się domagają.
Według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:
art. 84
§ 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

§ 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

§ 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku.

§ 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni.
W celu przeprowadzenia badania należy porozumieć się z konsultantem w sprawie zlecenia testu ( numery ośrodków badań dostępne są na stronach internetowych), a następnie po  wykonaniu wszelkich formalności udać się do wyznaczonego miejsca pobrania. W badaniu biorą udział trzy osoby: matka, ojciec oraz dziecko. W szczególnych przypadkach do pobrania materiału może dojść o różnych porach lub w różnych miejscach, tak by osoby zainteresowane nie spotkały się ze sobą. Zarówno matka jak i ojciec muszą wylegitymować się aktualnym dowodem tożsamości, należy także przedstawić skrócony akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli takowy już posiada.  Na wyniki badań oczekuje się około 14 dni roboczych, wysyłane są pod wskazany adres.

More to explorer