Usprawnienie Rynku Wewnętrznego – SOLVIT

SOLVIT jest internetową siecią służącą do rozwiązywania problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego Rynku Wewnętrznego lub przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje…

Czytaj dalej Usprawnienie Rynku Wewnętrznego – SOLVIT

Obywatelstwo unijne – czym jest?

Obywatelem Unii Europejskiej jest każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego. Obywatelstwo unijne nie zastępuje obywatelstwa krajowego, lecz stanowi jego uzupełnienie. Obywatelstwo Unii Europejskiej ustanowiono Traktatem z Maastricht podpisanym 7…

Czytaj dalej Obywatelstwo unijne – czym jest?

Eurojust – Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy sądowniczej

Eurojust (Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy sądowniczej) jest agencją Unii Europejskiej zajmującą się usprawnianiem współpracy między organami sądowymi państw członkowskich na polu dochodzeń i ścigania przestępstw w sferze przestępczości…

Czytaj dalej Eurojust – Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy sądowniczej

Unia Europejska a handel internetowy – badania

Pomimo wspólnoty interesów konsumenci unijni nadal napotykają problemy w swobodnym nabywaniu towarów przez internet. Komisja Europejska przygotowała raport dotyczący transgranicznego handlu elektronicznego. Wynika z niego, iż nadal konsumenci pragnący dokonać…

Czytaj dalej Unia Europejska a handel internetowy – badania

Unia Europejska proponuje podniesienie wieku emerytalnego państw członkowskich

Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej podnoszenie wieku emerytalnego. Wynika to z faktu drastycznego obniżenia przyrostu naturalnego w państwach członkowskich. Dodatkowo okazuje się, że lista najczęstszych chorób począwszy od…

Czytaj dalej Unia Europejska proponuje podniesienie wieku emerytalnego państw członkowskich

Elektroniczny dozór

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2009 roku, sprawcy drobnych przestępstw, w tym najczęściej pijani rowerzyści poddawani są Systemowi Dozoru Elektronicznego (SDE). System dozoru elektronicznego ma dotyczyć skazanych na…

Czytaj dalej Elektroniczny dozór

Praca sezonowa a obowiązki podatkowe

Dla wielu osób praca wakacyjna jest jedynym okresem w roku, w którym podejmują zatrudnienie. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim uczniów i studentów, którzy najczęściej nie są świadomi obowiązku wypełniania podatkowych…

Czytaj dalej Praca sezonowa a obowiązki podatkowe

Dofinansowanie za zatrudnienie młodocianego

W roku 2009 firmy zatrudniły aż 122 tys. młodocianych w zamian za refundację ich wynagrodzeń. Pracodawca otrzymuje dofinansowanie w wysokości 123,26 zł miesięcznie. Wedla kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która…

Czytaj dalej Dofinansowanie za zatrudnienie młodocianego

Urlop na żądanie

Pracownik ma prawo do urlopu na żądanie w terminie przez niego wskazanym na okres nie dłuższy niż cztery dni w całym roku kalendarzowym. Zgłoszenie zapotrzebowania na urlop przez pracownika powinno…

Czytaj dalej Urlop na żądanie