Zmiany w ordynacji podatkowej

Nowelizacja dwóch ustaw – Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników mają ułatwić składanie deklaracji podatkowych, zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w formie elektronicznej. Ponadto nastąpi…

Czytaj dalej Zmiany w ordynacji podatkowej

Wydatki na reklamę jako koszty podatkowe

Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z reklamy w firmie warto przyjrzeć się podstawowym uregulowaniom prawa podatkowego, które dotyczą możliwości uznania przez przedsiębiorców wydatków na reklamę za koszty uzyskania przychodów. Obecnie…

Czytaj dalej Wydatki na reklamę jako koszty podatkowe

Kiedy i jak pacjent może złożyć skargę?

Każdy pacjent ma prawo do zgłoszenia skargi do określonej instytucji w przypadku gdy uzna, że jego prawa zostały naruszone. W momencie gdy pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa…

Czytaj dalej Kiedy i jak pacjent może złożyć skargę?

Umorzenie w postępowaniu karnym cz.I

Za umorzenie postępowania karnego należy uznać zakończenie sprawy jeśli dalsze postępowanie nie jest dopuszczalne lub jest bezprzedmiotowe. Taka sytuacja może mieć miejsce w kilku przypadkach, które przedstawia art. 17 §…

Czytaj dalej Umorzenie w postępowaniu karnym cz.I

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

  • Post author:
  • Post category:Prawo pracy

Skargę do wszystkich instytucji je przyjmujących (w tym PIP) można wnieść w Polsce pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi wnoszone do Państwowej…

Czytaj dalej Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy