Becikowe limitowane

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 12 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1255) wprowadzająca kryterium dochodowe w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego).

Realizuje ona rządowe postulaty zgłoszone przez premiera w exposé. Becikowe ma trafiać jedynie do rodzin, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Wysokość świadczenia nie ulega zmianie i nadal będzie wynosić 1000 zł. Zgodnie z nowymi przepisami rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia, składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer