Nowelizacja ustawy o normalizacji

  • Post author:
  • Post category:Inne

Sposób ustanawiania Polskiej Normy oraz jej miejsce w polskim systemie prawnym normuje Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku z późniejszymi zmianami. Ogólnie rzecz ujmując – określa ona…

Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o normalizacji

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych wprowadziła ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 1997 roku. Celem rejestru jest wykazanie aktualnych informacji, które są ważne z punktu widzenia obrotu gospodarczego, tzn. Kogo wpisuje się…

Czytaj dalej Rejestr dłużników niewypłacalnych

Ustawa o składkach za ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przedłużona także na 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1523) przewidująca,…

Czytaj dalej Ustawa o składkach za ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przedłużona także na 2013 r.

List żelazny

List żelazny jest to dokument, który pozwala oskarżonemu na pozostanie na wolności do momentu kiedy sąd wyda prawomocne orzeczenie i zakończy postępowanie. List żelazny wydawany jest przez sąd okręgowy właściwy…

Czytaj dalej List żelazny

Co się dzieje w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego?

Mandat karny będzie nałożony w chwili złapania sprawcy na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia. Funkcjonariusz musi wskazać wysokość kary za wykroczenie, nazwę popełnionego wykroczenia oraz musi powiadomić sprawcę…

Czytaj dalej Co się dzieje w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego?

Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Zniewaga jest czynem niegodnym, zniewaga skierowana przeciwko komukolwiek może być potraktowana jako naruszenie godności człowieka, która jest chroniona art. 23 kodeksu cywilnego. Czym tak właściwie jest zniewaga? Jest to zachowanie…

Czytaj dalej Zniewaga funkcjonariusza publicznego